Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dědičnost zbarvení

10. 6. 2009

Dědičnost zbarvení

Pro labradory je přípustné černé, žluté nebo čokoládově hnědé zbarvení. 

Černá barva:
Zbarvení musí být jednotné, je přípustná malá bílá skvrnka na předhrudí. Hodně černých labradorů se rodí s bílými chlupy v dolní části na zadní straně končetin, především předních. Říká se jim Bolovy šlapky. Toto označení vzniklo ze jména jednoho z legendárních psů význačné anglické chovatelky Lorny Countess Howe, která stála v počátcích čistokrevného chovu labradorů v v Anglii. Tímto psem byl Dual Champion ( šampion krásy i práce) Banchory Bolo, odtud označení Bolovy šlapky, které by se podle anglického pojetí při posuzování psa neměly penalizovat. Zbarvení očí by mělo dokreslovat barvu srsti. Žádoucí je hnědé nebo oříškové, tmavší u tmavších barev srsti.
Žlutá barva:
Tato barva může zahrnovat řadu odstínů od světle krémové po liščí červeň. Mohou se vyskytnout různé odstíny na uších a ostatním těle, které nejsou považovány za chybné podle amerického standardu, ale podle standardu FCI je zbarvení jednotné. Nežádoucí je tmavá maska na čenichu, kterou mají někteří labradoři. Díky ní získává hlava těžký, netypický vzhled. Stejně jako u černé barvy je přípustná malá bílá skvrna na hrudi, ale u této barvy bývá méně častá. Zbarvení očí by mělo být stejné jako u černých labradorů s černou nebo tmavě hnědou pigmentací víček a nosu. Vyblednutí nosní houby do růžové barvy, tzv. sezónní depigmentace v zimních měsících se nepovažuje za vadu.
Čokoládová barva:
Odstíny čokoládové se mohou lišit od světle mléčně čokoládové po tmavě čokoládovou. Tmavší odstíny s pěkně tmavou barvou očí jsou více atraktivní i žádoucí. Opět by mělo zbarvení očí odpovídat barvě (odstínu) srsti.
 
 

Dědičnost černého a žlutého zbarvení lze jednoduše vysvětlit na následujících Mendelových principech dědičnosti dominance (černá barva) a recesivity (žlutá barva), kdy dominantní znamená potlačující, recesivní ustupující *). Při spojení dominantně černých homozygotů **) (tzn. že jsou geneticky založeni pouze pro černou barvu) budou ve vrhu pouze štěňata dominantní černé barvy. Při spojení dominantního černého homozygota s černým heterozygotem (tzn. černý pes přenášející žlutou barvu) budou všechna štěňata černá, ale polovina z nich bude přenášet recesivní gen pro žlutou barvu. Spojení dvou heterozygotů (černí přenášející žlutou barvu) přináší následující výsledek: ve vrhu osmi štěňat budou přibližně dvě štěňata žlutá. Ze zbývajících šesti štěňat budou dvě dominantně černá (dominantní homozygoti) a čtyři budou černí heterozygoti přenášející žlutou barvu. Při spojení černého heterozygota se žlutým partnerem bude ve vrhu osmi štěňat tento poměr: čtyři černí heterozygoti (přenášející žlutou) a čtyři žlutá štěňata.
Dominantní černý homozygot ve spojení se žlutým dá pouze černá štěňata, všechna budou přenášet recesivní žlutý gen. Naopak žlutý pes spolu se žlutým nedá nikdy černá štěňata. Pes, který má gen pro černou barvu, bude vždy černý.
Uváděné poměry vycházejí ze sledování asi jedné stovky štěňat. Samozřejmě, pokud máme od feny větší vrh, budeme blíže předpokládanému poměru, při menším počtu štěňat ve vrhu může být poměr statisticky neprůkazný.
Charakter dědičnosti čokoládového zbarvení je více komplikovaný než model dědičnosti černá/žlutá barva. Nyní už nevystačíme s jednoduchými genetickými principy na bázi B-dominantní černá a e-recesivní žlutá.. K pochopení vzájemných poměrů dědičnosti čokoládové barvy je potřeba proniknout do následujících složitějších genetických principů:
B - značí černou barvu
b - značí hnědou ( u labradorů říkáme čokoládová nebo játrová)
E - značí schopnost vyjádřit pigment nebo barvu srsti
e - značí neschopnost vyjádřit pigment nebo barvu srsti respektive možnost vyjádřit pouze světlou barvu, v našem případě žlutou.

Dominantní geny jsou vždy označovány velkými písmeny a recesivní geny (nebo geny, jejichž efekt může být potlačen), jsou vždy označeny malým písmenem. Příklad: B (černá) je dominantní nad b (hnědá), proto pes mající genotyp Bb je černý, ale pes s genotypem bb je hnědý. Nicméně malé e není nezbytně recesivní vůči dalším písmenům abecedy, pouze vůči velkému E. Proto v případě, kdy má pes genotyp ee, znamená to, že není schopen vyjádřit tmavou barvu, potlačuje tak efekt velkého B i malého b a jedinec je žlutý. Z toho vyplývá, že posloupnost E nebo e má schopnost ovlivnit posloupnost B nebo b. Tomuto efektu se říká epistáze. Proto, aby pes mohl být černý nebo čokoládový, musí mít alespoň jeden gen E. Jestliže jsou v genotypu dvě malé ee, znamená to neschopnost vyjádřit černou nebo čokoládovou barvu, (dokonce i když nese gen pro tuto barvu B nebo b) a pes bude žlutý. Psi dědí jeden gen pro barvu od každého z rodičů, tedy jeden gen ze spermie a jeden gen z vajíčka. Jakmile dojde ke splynutí vajíčka a spermie, výsledkem jsou dva geny, které se charakteristicky prezentují u potomstva.
Možnosti genetické struktury zbarvení srsti jsou následující:


BBEE = černá:
Dvě dominantní B, tedy černá a dvě dominantní E (gen pro vyjádření tmavé barvy) určují černý vzhled a mohou dát vzniknout pouze černé barvě srsti i nosu.

BBEe = černá:
Pes bude mít černou srst i nos, ale přítomnost malého e značí přenos genu neschopného vyjádřit tmavou barvu. Při spojení dvou takovýchto jedinců se mohou narodit žlutá štěňata.

BbEE = černá:
Dominantní černý gen B překrývá efekt čokoládového genu b a dva dominantní geny pro vyjádření barvy EE určují, že pes bude černý, ale nese gen pro čokoládovou barvu. Při spojení dvou jedinců nesoucích malé b se mohou narodit čokoládová štěňata.

BbEe = černá:
Dominantní černý gen B překrývá účinek recesivního genu b pro čokoládovou barvu a dominantní gen E překrývá efekt malého e. Pes je černý, ale nese gen pro čokoládovou a žlutou barvu. Jestliže dojde ke spojení s jedincem majícím v genotypu malé e, mohou se narodit žlutá štěňata, jestliže se spojí s jedincem nesoucím malé b, mohou se narodit čokoládová štěňata. Při spojení dvou jedinců tohoto genotypu se mohou narodit štěňata všech barev.

bbEE = čokoládová:
Dva čokoládové geny bb a dva geny pro vyjádření tmavé barvy EE určují, že pes bude čokoládový. Tento pes může mít pouze čokoládová štěňata, jedině při spojení s jedincem, který nese dominantní černý gen B, se mohou narodit černá štěňata.

bbEe = čokoládová:
Dva čokoládové geny bb a jeden dominantní gen pro vyjádření tmavé barvy E určují, že pes může ve fenotypu vyjádřit čokoládovou a bude čokoládový. Pes nese také gen e, což znamená, že při spojení s jedincem, který také nese tento gen, se mohou narodit žlutá štěňata. Pokud je pes s tímto genotypem spojen s černým psem, dominantní gen pro černou barvu B potlačí účinek recesivního malého b a mohou se narodit černá štěňata. Samozřejmě při spojení s dalším psem nesoucím malé b se mohou narodit štěňata čokoládová.

V dalším případě se při správném spojení mohou vyskytnout všechny tři barvy. Nelze však doporučit spojení se žlutým psem nebo psem nesoucím žlutý gen, protože pigment kůže (i nosu) může být velmi světlý nebo růžový.

bbee = žlutá:
(s růžovým pigmentem kůže). Tento genotyp (ee) nedává možnost vyjádřit tmavý pigment a v kombinaci se dvěma čokoládovými geny vyústí ve velmi světlý pigment (projeví se i světlou barvou oka), který je u žlutého psa nežádoucí.

Bbee = žlutá:
(s normálním pigmentem kůže). Dva geny malé ee znamenají neschopnost vyjádřit tmavou barvu, i když pes nese dominantní gen B pro černou barvu a malé b pro hnědou barvu a proto bude žlutý. Nicméně díky genu B bude tmavší pigment než u předchozího typu.
Při spojení se psem nesoucím gen velké E se mohou narodit černá nebo čokoládová štěňata. Pokud bychom jej spojili se psem nesoucím malé b (čokoládový gen), je možnost vzniku nežádoucího genotypu bbee (světlý pigment). Připomínáme, že žlutý pes s normálním pigmentem může nést gen pro čokoládovou barvu (b).
BBee = žlutá
(s normálním pigmentem kůže). Dva malé geny ee způsobí, že efekt dvou dominantních černých genů BB je překryt a vznikne žlutá barva srsti.. Pigment kůže bude díky účinku genů BB normální. Při spojení dvou žlutých jedinců není možnost vzniku jiné barvy než žluté i v případě, že skrývají účinek B nebo b.


Jaké jsou tedy možné kombinace genů?Při výběru partnerů ke krytí je tudíž třeba znát nejen fenotyp (jak pes vypadá), ale i genotyp (jaké vlohy nese a předává potomstvu). Tak například zkřížením dvou černých jedinců, kterí však budou mít genotyp BbEe, může vzniknout nežádoucí žlutý jedinec se špatnou pigmentací. Dva žlutí nebo dva hnědí partneři nemohou dát černé štěně.